Sesiune de Informare Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2021-2027

Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, în calitate de Autoritate de Management a Programului, în cooperare cu Secretariatul Comun al Programului, vă invită să participați la